Hjem

Livsstyrketrenerne Marianne Iversen Mejia og Iren Folkem tilbyr

LIVSSTYRKETRENING

Vi tilbyr høsten 2020 nytt kurs i Livsstyrketrening med oppstart i uke 41. Se under «for private» og «kurstilbud» i Oslo for mer informasjon.

Smittevern blir selvfølgelig ivaretatt.

Hvordan ivaretar du dine ansatte og deg selv?

Hva trenger du og din virksomhet?

Hvordan jobbe for et forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø med redusert sykefravær:

Vi i Livsstyrkehuset as leverer dokumenterte tiltak for bedrifter som ønsker et lavere sykefravær og et helsefremmende og verdidrevet arbeidsmiljø.

Kurs i Livsstyrketrening kan redusere sykefraværet med 32 – 54 % !

Det er dokumentert at et kurs i Livsstyrketrening  på arbeidsplassen vil kunne resultere i blant annet bedre opplevd helse- og arbeidsevne.

Livsstyrkehuset as bidrar til å opprettholde og fremme helhetlig helse og livsstyrke slik at hver enkelt kan stå stødigere i eget liv!

Hvordan:

Livsstyrketrening som livsmestringstiltak fremmer helse og arbeids- og mestringsevne og kan redusere og forebygge sykefravær gjennom bevisstgjøring i forhold til egen selvforståelse, behov og verdier, ressurser og muligheter.

Gjennom Livsstyrketrening inviteres den enkelte til å utforske og bli bevisst sammenhenger mellom egne følelser, behov, tanker, kroppslige reaksjoner og arbeids/skole –og livssituasjon.

Livsstyrketrening øker opplevelsen av mening og åpner opp for flere valgmuligheter og økt livsmestring. Oppdagelsene som gjøres forankres ikke bare mentalt, men også kroppslig gjennom øvelse på å registrere og  kjenne etter hvor i kroppen ulike følelser sitter og for eks. hvor stor plass de tar, i tillegg til å oppøve flere av våre sanser, som øker vår tilstedeværelse og vitalitet. Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine for å kunne ha det bra med seg selv og med andre. Følelsene varsler om behov vi må tilfredsstille, de gir motivasjon og opplevelse av mening med livet.

Vi i Livsstyrkehuset tilbyr tilpassede kurs og veiledning for:

bedrifter som ønsker å:
– redusere sykefraværet
– oppnå et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø
-Styrke de ansattes opplevelse av økt arbeidsevne, både i forhold til psykiske og fysiske krav i jobben, bedre opplevd helse og søvnkvalitet og en bedret evne til å håndtere stress

Økt livsstyrke bidrar til tydelige og motiverte ansatte

Innlegg

NYE informasjonsmøter og invitasjon til nye kurs på nyåret kommer i løpet av høsten

 

Tidligere:

Velkommen til informasjonsmøter!

Torsdag 27. september kl.11.45 – 13.15 på NaKuHel i Asker.
Kom og la deg inspirere og se om dette er noe for deg!
Selve kurset i Livsstyrketrening starter opp fredag 12. oktober. Og deretter er det 9 ganger (minus 30.10) på tirsdager fram til 18.desember (på dagtid).

Onsdag 26. september kl.18.30 – 19.30 på Sagene Samfunnshus i Oslo.
Kom og la deg inspirere og se om dette er noe for deg!
Selve kurset i Livsstyrketrening starter opp mandag 8. oktober. Og deretter er det 9 ganger (minus 29.10) på mandager fram til jul (på kveldstid).

Kontakt

Marianne Iversen Mejia
E-post: marianne.iversen.mejia@livsstyrkehuset.no
Mobil: 95841050

Irén Folkem
E-post: iren.folkem@livsstyrkehuset.no
Mobil: 94097529

Livsstyrkehuset
E-post: post@livsstyrkehuset.no
Facebook: http://facebook.com/livsstyrkehuset