Hjem

Livsstyrketrenerne Marianne Iversen Mejia og Iren Folkem tilbyr

Onlinekurs i Livsstyrketrening våren 2021:

Informasjonsmøte tirsdag 16.02.21 kl.17.30-18.30

8 kurskvelder kl.17.30-20.30. Annenhver tirsdag (obs. påskejustering)

Kursdatoer: 2.mars, 16.mars, 6.april, 13.april, 27.april, 11.mai, 25.mai og 8.juni

Send en mail til post@livsstyrkehuset.no for tilsending av link til informasjonsmøtet og for påmelding.

Velkommen til Livsstyrketrening med Iren og Marianne!

 

 

FOR PRIVATPERSONER OG BEDRIFTER I OSLO OG OMEGN

 •  For bedrifter

Hvordan ivaretas de ansatte og ledere hos dere? Trenger virksomheten tiltak og verktøy som kan gi varige og ønskelige effekter?

Vi tilbyr tilpassede Livsstyrketreningskurs og veiledning for bedrifter som ønsker å

 • ivareta sine ansatte og som ønsker ansatte som ivaretar seg selv.
 • redusere sykefraværet.
 • oppnå et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø.
 • styrke de ansattes opplevelse av økt arbeidsevne, både i forhold til psykiske og fysiske krav i jobben, bedre opplevd helse og søvnkvalitet og en bedre evne til å håndtere stress.

Vi i Livsstyrkehuset leverer dokumenterte tiltak for bedrifter som ønsker et lavere sykefravær og et helsefremmende og verdidrevet arbeidsmiljø.

Det er dokumentert at kurs i Livsstyrketrening på arbeidsplassen kan bedre opplevd helse og arbeids- og mestringsevne hos de ansatte.

Livsstyrketrening bidrar til å forebygge og redusere sykefravær gjennom bevisstgjøring i forhold til egen selvforståelse, behov og verdier, ressurser og muligheter.

Kurs i Livsstyrketrening har vist seg å kunne redusere sykefraværet med 32-54%!

Økt livsstyrke bidrar til tydelige og motiverte ansatte. Den ansatte vil øke sin relasjonskompetanse gjennom større forståelse av seg selv og andre og bedre evne til å se sin egen innvirkning på arbeidsmiljøet. «Produktiviteten» på arbeidsplassen vil kunne øke på en bærekraftig måte og bidra til stabilitet.

Livsstyrketrening er en helhetlig, dyptgående metode og prosess som tilrettelegger for varige endringer av inngrodde mønstre til mer hensiktsmessig måter å møte seg selv, andre og utfordringer på. Det kan derfor ikke beskrives som et kvick fix kurs med kort varighet. Endringsprosesser krever tid hvis de skal ha effekt.

Varighet kan allikevel tilpasses bedriftens behov og rammer, men vil normalt være fra 24-40 timer fordelt over flere ganger med noen dagers mellomrom. Dette som en viktig del av bevisstgjøringen og treningen ut i arbeidshverdagen/hverdagen.

Se også nettsiden www.livsstyrketrening.no 

Velkommen til å ta kontakt med oss i Livsstyrkehuset!

Mvh

Iren Folkem, 99290575      og       Marianne Iversen Mejia, 95841050

Livsstyrkehuset as

post@livsstyrkehuset.no

Smittevern etter gjeldende retningslinjer og påbud blir selvfølgelig ivaretatt.

 • For privatpersoner

Iren og Marianne i Livsstyrkehuset tilbyr kurs i Livsstyrketrening for privatpersoner.

Livsstyrketrening as bidrar til å opprettholde og fremme helhetlig helse og livsstyrke slik at hver enkelt kan stå stødigere i eget liv med de utfordringer som måtte komme.

Gjennom Livsstyrketrening inviteres den enkelte til å utforske og bli bevisst sammenhenger mellom egne følelser, behov, tanker, kroppslige reaksjoner og arbeids/skole– og livssituasjon.

Livsstyrketrening øker opplevelsen av mening og åpner opp for flere valgmuligheter og økt livsmestring. Oppdagelsene som gjøres forankres ikke bare mentalt, men også kroppslig gjennom øvelse på å registrere og kjenne etter. Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine. Følelsene varsler om behov/om noe vi trenger, de gir motivasjon og opplevelse av mening med livet.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe noe som for de fleste oppleves som verdifullt og støttende i egen prosess.

Temaene for samlingene er eksempelvis:

 • Hvis kroppen kunne snakke,
 • Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 • «Sterke» og «svake» sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
  Ressurser, muligheter og valg
 • Avslutning og veien videre

Kursene foregår normalt i grupper og finner sted 8-10 ganger 3,5-4 timer hver gang. Ukentlig eller annenhver uke.

Ta kontakt med Iren og Marianne i Livsstyrkehuset hvis du er nysgjerrig eller kjenner at dette kanskje kan være noe for deg. Mer informasjon om fremtidige kurs får du ved å ringe Iren på 94097529 eller Marianne på 95841050 eller sende oss en mail på post@livsstyrkehuset.no

Se også www.livsstyrketrening.no for mer informasjon.

Du er varmt velkommen!

Innlegg

NYE informasjonsmøter og invitasjon til nye kurs på nyåret kommer i løpet av høsten

 

Tidligere:

Velkommen til informasjonsmøter!

Torsdag 27. september kl.11.45 – 13.15 på NaKuHel i Asker.
Kom og la deg inspirere og se om dette er noe for deg!
Selve kurset i Livsstyrketrening starter opp fredag 12. oktober. Og deretter er det 9 ganger (minus 30.10) på tirsdager fram til 18.desember (på dagtid).

Onsdag 26. september kl.18.30 – 19.30 på Sagene Samfunnshus i Oslo.
Kom og la deg inspirere og se om dette er noe for deg!
Selve kurset i Livsstyrketrening starter opp mandag 8. oktober. Og deretter er det 9 ganger (minus 29.10) på mandager fram til jul (på kveldstid).

Kontakt

Marianne Iversen Mejia
E-post: marianne.iversen.mejia@livsstyrkehuset.no
Mobil: 95841050

Irén Folkem
E-post: iren.folkem@livsstyrkehuset.no
Mobil: 94097529

Livsstyrkehuset
E-post: post@livsstyrkehuset.no
Facebook: http://facebook.com/livsstyrkehuset