Dokumentasjon

Resultater 6 måneder etter endt kurs i Livsstyrketrening:

  • Færre sykefraværsdager (32 % -54 %)
  • Bedre opplevd helse
  • Bedre opplevd arbeidsevne
  • både i forhold til psykiske og fysiske krav i jobben
  • Også bedre opplevd arbeidsevne for de som allerede opplever høy arbeidsevne
  • Færre med søvnvansker etter endt kurs

 Evalueringsrapport av Livsstyrketrening i Oslo universitetssykehus  2017

Evalueringsrapport Livsstyrketrening i Helse-Sør-Øst 2015

Evalueringsrapport Livsstyrketrening i Helse Sør-Øst 2014