Referanser og tilbakemeldinger

Noen tilbakemeldinger på Livsstyrketrening med Livsstyrkehuset

(Siden er under oppbygging.)

Oslo universitetssykehus HF (OUS):

Kreftklinikken: Klinikkleder Sigbjørn Smeland og HR- leder Anne-Marie Rønning Nilsen.

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi: Klinikkleder Kim Alexander Tønseth, leder for Øre-Nese-Hals avdelingen Terje A. Osnes og seksjonsleder Birgit Aamlid.