Livsstyrketrening – Asker

Livsstyrketrening

Ved interesse for Livsstyrketrening i Asker  og omegn ta gjerne kontakt med oss!

Livsstyrketrening er et gruppekurs for deg som ønsker å stå stødigere i eget liv.
Bli bevisst dine styrker, ressurser og muligheter for å bedre kunne mestre utfordringer og valg i livet.
I kurset tilrettelegger vi for at du selv kan gjøre oppdagelser gjennom økt bevisstgjøring om sammenhenger mellom kroppslige reaksjoner, følelser, tanker og behov og selve livssituasjonen.

Hver samling har et hovedtema som bl.a. kan være:
● Oppmerksomt nærvær – hvis kroppen kunne snakke…
● Verdier – hva er viktig for meg?
● Hva gir og tar energi
● Stress, hvordan påvirker det meg og hvordan takler jeg det
● Dårlig samvittighet
● Glede
● Ressurser, muligheter og valg

Noen erfaringer fra tidligere kursdeltakere:
• Jeg er mer åpen og aksepterende mot meg selv og andre
• Jeg har et mer, “her og nå” -fokus, ser ting rundt meg
• Jeg har gjenoppdaget arbeidsgleden min
• Jeg er mer bevissthet på egne og andres behov
• Jeg har funnet teknikker som reduserer stressnivået
• Jeg har lært mer om egne reaksjonsmønstre og å lytte til kroppen

8-10 samlinger à 3,5-4 timer hver eller annenhver uke.
Påmelding eller spørsmål: send mail til post@livsstyrkehuset.no

Varmt velkommen!