Livsstyrketrening – Oslo

Livsstyrketrening

i Røde Kors sine lokaler i Grefsenvn.26, nedenfor Storo.

Oppstart nytt kurs uke 41, 2020.

Ivaretar du egentlig deg selv?
Eller går du kanskje mye på akkord med deg selv?
Kjenner du at livet kan sette seg i kroppen?
Er du bevisst dine styrker, ressurser, valg og muligheter?
Er du nysgjerrig og kjenner et behov for å forstå deg selv (og andre) gjennom å se sammenhenger mellom tanker, følelser, det kroppen din uttrykker, behov og selve livssituasjonen du er i?
Trenger du å stå stødigere i eget liv?
Da er Livsstyrketrening et kurs for deg!
Livsstyrketrening er for deg som ønsker å bedre kunne stå i utfordringer og ta valg i livet som er riktige og viktige for deg.
I kurset tilrettelegger vi for at du selv kan gjøre oppdagelser og eventuelle endringer gjennom økt bevisstgjøring med fokus på hele deg.
Livsstyrketrening igangsetter prosesser og gir deg verktøy du kan dra nytte av hele livet.
Hver samling har et hovedtema som bl.a. er:
● Oppmerksomt nærvær – hvis kroppen kunne snakke…
● Verdier – hva er viktig for meg? Hva trenger jeg?
● Hva gir og tar energi
● Stress, hvordan påvirker det meg og hvordan takler jeg det
● Dårlig samvittighet
● Glede
● Ressurser, muligheter og valg
Noen erfaringer fra tidligere kursdeltakere:
• Jeg er mer åpen og aksepterende mot meg selv og andre
• Jeg har et mer, “her og nå” -fokus, ser ting rundt meg
• Jeg har gjenoppdaget arbeidsgleden min
• Jeg er mer bevissthet på egne og andres behov
• Jeg har funnet teknikker som reduserer stressnivået
• Jeg har lært mer om egne reaksjonsmønstre og å lytte til kroppen
9 samlinger à 4 timer.
Annenhver onsdag (bortsett fra i jula). Se datoer og tidspunkt.
Pris: kr.6500,- eks.mva.
(Deltakeravgiften kan oppdeles.)
På kurset er vi to veiledere med videreutdanning i Livsstyrketrening: Iren Folkem og Marianne Iversen Mejia.
For spørsmål eller påmelding:
Send mail til post@livsstyrkehuset.no
Påmelding er bindende. Frist 30.sept.
Se livsstyrkehuset.no for mer informasjon om oss og om Livsstyrketrening.
Velkommen til Livsstyrketrening med Iren og Marianne!
(PS: Kurset gjennomføres med forbehold om nok deltakere.)

Se mindre