Livsstyrketrening – Oslo

Livsstyrketrening

Ivaretar du egentlig deg selv?
Eller går du kanskje mye på akkord med deg selv?
Kjenner du at livet kan sette seg i kroppen?
Er du bevisst dine styrker, ressurser, valg og muligheter?
Er du nysgjerrig og kjenner et behov for å forstå deg selv (og andre) gjennom å se sammenhenger mellom tanker, følelser, det kroppen din uttrykker, behov og selve livssituasjonen du er i?
Trenger du å stå stødigere i eget liv?
Da er Livsstyrketrening et kurs for deg!
Livsstyrketrening er for deg som ønsker å bedre kunne stå i utfordringer og ta valg i livet som er riktige og viktige for deg.
I kurset tilrettelegger vi for at du gjennom økt bevisstgjøring med fokus på hele deg kan gjøre oppdagelser og eventuelle endringer i forhold til hva som er viktig for deg.
Livsstyrketrening igangsetter prosesser og gir deg verktøy du kan dra nytte av hele livet.
Hver samling har et hovedtema som bl.a. er:
● Oppmerksomt nærvær – hvis kroppen kunne snakke…
● Verdier – hva er viktig for meg? Hva trenger jeg?
● Hva gir og tar energi
● Stress, hvordan påvirker det meg og hvordan takler jeg det
● Dårlig samvittighet
● Glede
● Ressurser, muligheter og valg
Noen erfaringer fra tidligere kursdeltakere:
• Jeg er mer åpen og aksepterende mot meg selv og andre
• Jeg har et mer, “her og nå” -fokus, ser ting rundt meg
• Jeg har gjenoppdaget arbeidsgleden min
• Jeg er mer bevissthet på egne og andres behov
• Jeg har funnet teknikker som reduserer stressnivået
• Jeg har lært mer om egne reaksjonsmønstre og å lytte til kroppen
8-10 samlinger à 3,5-4 timer. Hver eller annenhver uke.
Estimert pris: kr.6500,- eks.mva. (eksempelvis for et 9 gangers kurs).
(Deltakeravgiften kan oppdeles.)
På kurset er vi to veiledere med videreutdanning i Livsstyrketrening: Iren Folkem og Marianne Iversen Mejia.
For spørsmål eller påmelding til kommende kurs:
Send mail til post@livsstyrkehuset.no
Se også livsstyrketrening.no for mer informasjon om Livsstyrketrening.
Varmt velkommen til Livsstyrketrening med Iren og Marianne!
(PS: Kurs gjennomføres med forbehold om nok deltakere)