Hvem er vi?

Kursledere

Marianne Iversen Mejia

Sykepleier og Livsstyrketrener

Jeg, Marianne, tok studie i Livsstyrketrening ved Diakonhjemmet høgskole (nå VID) i 2015/2016.  De siste årene har Iren og jeg ledet kurs i Livsstyrketrening for ansatte ved Kreftklinikken og Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi i Oslo Universitetessykehus (OUS). Livsstyrketrening ble igangsatt som et tiltak for å redusere sykefravær og for å gi den ansatte «verktøy» for å stå stødigere i en travel hverdag.  Det har både helsefremmende og forebyggende effekt og påvirker således også arbeidsmiljøet positivt. Arbeidsmiljøavdelingen og det strategiske IA (inkluderende arbeidsliv)-utvalget i OUS har derfor vært involvert i forbindelse med igangsetting av kurs i Livsstyrketrening for ansatte. Tiltaket er evaluert med gode resultater.

Jeg ble ferdig utdannet sykepleier ved tidligere Statens Sykepleierskole i 1996. Før sykepleiestudiet tok jeg grunnfag i sosialantropologi og religionshistorie ved Universitetet i Oslo (UiO).

Etter studier har jeg jobbet noen år som sykepleier/miljøarbeider på Pro-Sentret i Oslo som er et kommunalt tjenestetilbud for personer med prostitusjonserfaring. Deretter  jobbet jeg en tid på M3, en tidligere akuttinstitusjon for avrusning.

Etter dette har jeg til sammen nærmere 20 års erfaring som sykepleier ved Øre-Nese-Hals (ØNH) avdelingen i Oslo Universitetssykehus (OUS). ØNH ved Rikshospitalet er en kirurgisk landsdekkende avdeling med bl.a. store kirurgiske inngrep i forbindelse med kreftdiagnoser i tillegg til å være lokalsykehus med bl.a. «øyeblikkelig-hjelp» funksjon.

 

Iren Folkem


HR-rådgiver, bioingeniør og Livsstyrketrener

Jeg er utdannet livsstyrketrener på VID i 2015/2016 og der traff jeg Marianne I. Mejia som også jobbet på Oslo universitetssykehus, (OUS) . Jeg har fem års erfaring som HR-rådgiver i  OUS, hvor hovedfokuset var lederstøtte, sykefraværsoppfølging og strategisk arbeid med inkluderende arbeidsliv. Kurs i Livsstyrketrening for ansatte ble en naturlig forlengelse av HR- arbeidet for også ivareta de ansatte i en høyspesialisert kunnskapsbedrift, som OUS er.

Min utdannelsesbakgrunn er bl.a.:

Master i ledelse og anvendt organisasjonspsykologi, BI. (2009-2012)
Kreativ kommunikasjon HiOA (2011/2012)                                                                Drama- og teaterkommunikasjon, HiO (1999/2000)           Bioingeniørhøgskolen, HiO (1990-1993)

.Jeg har til sammen  20 års erfaring i OUS som bioingeniør i Avdeling for medisinsk biokjemi og som HR- rådgiver i Kreftklinikken. Jeg har også erfaring fra veterinærforskningen på Norges veterinærhøgskole og som produktsjef i Dako Norge. Underveis har jeg gjort et skifte fra å ha et naturvitenskaplig ståsted til å få et mer humanistisk og relasjonelt fokus, hvor ivaretagelse og motivasjon av de ansatte er i sentrum.

Nå i oktober (2018) ble både Marianne og jeg sertifiserte CTT- trenere.  (Cultural transfomation tool- practitoner) CTT er et verktøy som kartlegger verdier, både hos enkeltpersoner, team og organisasjoner. Når vi kjenner til våre behov og verdier og disse samsvarer mer med organisasjonens verdier blir vi mer motiverte, kreative og innovative. Når vi lever ut våre verdier kan vi få styrke til å gjøre en større positiv forskjell  i samfunnet vi er en del av.