Sykefravær

Vi i Livsstyrkehuset leverer tilpassede tiltak for bedrifter som ønsker et lavere sykefravær og et helsefremmende og helhetlig arbeidsmiljø

Ett virksom tiltak er:  Kurs i Livsstyrketrening som kan redusere sykefraværet med 32-54 % *

Vi involverer lederne og leverer en  dokumentert metode som sikrer høyere tilbakeføring av de ansatte samtidig som det virker forebyggende og er helsefremmende.

Sterkere livsstyrke

  • bedrer de ansattes arbeidsevne og dermed deres ytelse
  • gir bedre opplevd helse, både psykisk og fysisk
  • gir økt tilstedeværelse, både i form av oppmøte og økt oppmerksomhet i selve jobben
  • gir bedre stresshåndtering

*antall sykefraværsdager

Kurs i Livsstyrketrening kan være et av tiltakene i  oppfølgingsplanen, som arbeidsgiver utarbeider sammen med den ansatte, for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med for eks. sykdom . Arbeidstaker har en medvirkningsplikt (AML § 2-3) og skal medvirke i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignede. De aller beste resultatene fås ved å oppmuntre og basere deltagelse på frivillighet.