Visjon – Vårt bidrag

Vi vil bidra til at flest mulig får muligheten til å trene sin livsstyrke!

Og med det bidra til et mer anerkjennende og rausere samfunn hvor vi har større forståelse og medfølelse med andre og oss selv, der vi lettere oppnår kontakt gjennom å forstå følelser og hvilke behov som ligger bak disse.

Vi vil bidra til et mer verdidrevet samfunn der vi kjenner våre drivere og verdier som  motiverer oss til å gjøre en positiv forskjell